Szkoda całkowita pojazdu to sytuacja, gdy uszkodzenie pojazdu jest w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania. jeśli dochodzi to szkody całkowitej, wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe wycenia wartość pojazdu na dzień zdarzenia, wycenia wartość pozostałości po szkodzie ( czyli wraku) i wypłaca różnicę; przykład pojazd wart 20 tyś zł, wartość wraku 5000 zł, czyli do wypłaty dla poszkodowanego 15 tyś złotych. Właściciel pojazdu decyduje wówczas, czy "wrak" pozostaje u niego, lub też może zostać wystawiony na aukcję internetową. Wówczas jeśli jest oferta, która satysfakcjonuje właściciela pojazdu, może zdecydować się na sprzedaż.