Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC - Dzierżoniów

Ubezpieczenie komunikacyjne to duży wydatek dla posiadaczy samochodów, dlatego postanowiliśmy pomóc Wam w wyborze najlepszej i najtańszej opcji. W ostatnich latach na rynku pojawiła się znaczna ilość nowych towarzystw ubezpieczeniowych, którzy kuszą klientów konkurencyjnymi cenami. Nasza firma porównuje tanie ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW oraz assistance wiodących firm na rynku, aby przedstawić Tobie zbiorczą tabelę najkorzystniejszych cenowo ofert.

Nie jesteśmy związani z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, dlatego możesz być pewny że ubezpieczenia komunikacyjne, które Tobie zaproponujemy będą dobrane obiektywnie. Nie zwlekaj i już dziś sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC wynika z art. 23 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. które reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony – gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

AUTOCASCO

Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy. Z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie w razie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojazdu wraz z wyposażeniem standardowym oraz utraty elementów pojazdu i wyposażenia standardowego wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu oraz w razie utraty pojazdu wskutek kradzieży pojazdu.

Autocasco można wykupić w dwóch wariantach: serwisowym (bez potrącania amortyzacji części) oraz kosztorysowym ( odszkodowanie potrącone o zużycie eksploatacyjne). Dla pojazdów nowych, które są leasingowane proponuję i polecam ubezpieczenie Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia przez 3 lata. Jest ono o tyle komfortowe dla leasingobiorcy, że jego pojazd przez 3 lata jest ubezpieczany według wartości fakturowej. Jest to szczególnie ważne przy ewentualnej szkodzie całkowitej, gdzie samochodu nie ma, raty leasingowe pozostały.

Mając pojazd w kredycie warto wykupić opcję dodatkową, a mianowicie stałą sumę ubezpieczenia przez roczny okres ubezpieczenia. Wariant ten polega na tym, że mimo iż wartość rynkowa samochodu maleje, pojazd jest ubezpieczony według wartości na dzień podpisania umowy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie do 100% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Assistance

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa:
 • wypadku
 • kradzieży
 • awarii pojazdu
 • innych zdarzeń
Korzystając z pojazdu należy mieć świadomość, iż pojazd to rzecz, która zużywa się i co za tym idzie może po prostu stanąć na drodze w najmniej oczekiwanym momencie. Nawet pojazdy w pierwszych latach eksploatacji mogą mieć , np. wadę produkcyjną. Będąc blisko miejsca zamieszkania, może pomóc kolega. Jednak dalej-niekoniecznie. Dobrze wtedy mieć gdzie zadzwonić – Cetrum alarmowe assistance firmy ubezpieczeniowej. Przy wyborze firmy mającej świadczyć nam usługę assistance,warto zwrócić uwagę na limity kilometrów oraz na sumy ubezpieczenia. Koszt zakupu assistance uzależniony jest od zakresu i opcji jakie Klient wybierze. W szczególności polecam je firmom transportowym zajmujących się zarówno transportem krajowym, jak i zagranicznym.

Ubezpieczenie Minicasco

Ubezpieczenie to zakresem swym obejmuje odszkodowanie w razie utraty pojazdu wskutek jego kradzieży oraz w razie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojazdu wskutek:
 • Powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody
 • Pożaru lub wybuchu
 • Zdarzeń spowodowanych działaniem osób trzecich
 • Nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami
Ubezpieczenie minicasco jest tańsze od autocasco, jednak należy pamiętać o tym, że także zakres tego ubezpieczenia jest węższy niż w autocasco. Jednak jeżeli nie stać kogoś na AC w pełnym zakresie, to warto wziąć pod uwagę autocasco mini. Zakup pojazdu wiąże się z kosztami dlatego warto zapobiegać w jakiś sposób nadwyrężaniu swojego domowego budżetu w momencie szkody, a co za tym idzie naprawy pojazdu-oczywiście w przypadku braku ubezpieczenia. Nie mówiąc już o przypadku szkody całkowitej.

Oczywistym jest, że pieniądze na zakup samochodu odkłada się przez jakiś czas lub zaciąga się kredyt w banku, który spłacany jest przez lata.Dlatego zliczając koszty zakupu pojazdu – parametr ubezpieczenia warto wziąć pod uwagę.

Ubezpieczenia szyby

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące rodzaje pojazdów samochodowych:
 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowo – osobowe,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Przedmiotem ubezpieczenia są szyby pojazdu samochodowego objętego ochroną ubezpieczeniową: czołowa, boczne i tylna. Umową ubezpieczenia objęte są szkody powstałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

Składka za ubezpieczenie szyby jest nieporównywalnie niższa niż koszt wymiany szyby we własnym zakresie.

Ubezpieczenie HDI Opony

Przedmiotem ubezpieczenia HDI OPONY jest ogumienie kół w pojazdach osobowych i ciężarowych do 3,5 t.

Zakres ubezpieczenia HDI OPONY obejmuje:
 • wymianę kół – na miejscu zdarzenia, kół w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe,
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu, w którym zostanie naprawione uszkodzone ogumienie (gdy wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie jest możliwa),
 • pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia,
 • telefoniczną pomoc informacyjną o danych teleadresowych:
  • zakładów wulkanizacyjnych,
  • sklepów z oponami,
  • punktów przechowywania opon.
Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie w pojeździe sprawnego koła zapasowego lub zestawu naprawczego koła. W przypadku braku wyżej wymienionych świadczenie pomocy nie zostanie zrealizowane.