Ubezpieczenie na życie Dzierżoniów - Terminowa polisa ubezpieczeniowa

Przedmiotem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego, natomiast zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o umowy dodatkowe ubezpieczenia w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.
  1. Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (nagłe niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego nastąpiła śmierć Ubezpieczonego.
  2. Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
  3. Indywidualne ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
  4. Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
  5. Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania – zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania spowodowanego chorobą bądź nieszczęśliwym wypadkiem
  6. Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie opłacania składki ubezpieczeniowej na wypadek całkowitej niezdolności do pracy. Całkowita niezdolność do pracy oznacza niemożność wykonywania przez ubezpieczonego jakiejkolwiek pracy lub działalności, z tytułu której mógłby otrzymywać wynagrodzenie lub która przynosiłaby dochód.
  7. Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego – spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.
Terminowe ubezpieczenie na życie dedykowane jest osobom, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek, gdy ich zabraknie lub gdy będą w stanie, który uniemożliwi im zarabianie pieniędzy na utrzymanie rodziny.