Ubezpieczenie na życie Dzierżoniów - Terminowa polisa ubezpieczeniowa

Jeżeli zastanawiasz się co by się stało z Twoimi najbliższymi, gdyby Cię nagle zabrakło, z pewnością zainteresuje Cię indywidualne ubezpieczenie na życie. To produkt dla tych, którzy chcą mieć pewność, że najbliższa rodzina będzie odpowiednio zabezpieczona finansowo w tak trudnej, nieprzewidzianej sytuacji.

Ubezpieczenie na życie na wypadek poważnej choroby

Ciężka choroba również może doprowadzić do bardzo trudnej sytuacji finansowej całej rodziny. Ubezpieczenie na życie może także obejmować i to ryzyko. Poważne zachorowanie zazwyczaj wiąże się z bardzo wysokimi kosztami leczenia i niemożliwością pracy zawodowej, a tym samym z utratą źródła dochodu. Jeżeli chcesz zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych - ubezpieczanie na życie rozszerzone o taki wariant da Ci odpowiednią ochronę. Produkt może obejmować również koszty leczenia szpitalnego, co jest niezwykle istotne w przypadku poważnej choroby czy wypadku.

Ubezpieczenie na życie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy

Losowe, nieprzewidziane zdarzenia mogą sprawdzić, że w jednej chwili całkowicie stracimy możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Ciężki wypadek wskutek, którego stajemy się niezdolni do pracy może przydarzyć się każdemu z nas. Jeżeli chcesz się zabezpieczyć finansowo, zapytaj o rozszerzenie ubezpieczenia na życie o ten wariant.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o dodatkowe warianty, które w znacznym stopniu zwiększają zakres ochrony w tym m.in.:
 • Dodatkowe ubezpieczenie śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Dodatkowe ubezpieczenie powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
 • Dodatkowe ubezpieczenie powstania trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • Dodatkowe ubezpieczenie powstania trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku
 • Dodatkowe ubezpieczenie powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
 • Dodatkowe ubezpieczenie pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
 • Dodatkowe ubezpieczenie pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • Dodatkowego ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
 • Dodatkowe ubezpieczenie poważnego zachorowania ubezpieczonego
 • Dodatkowe ubezpieczenie operacji ubezpieczonego
 • Dodatkowe ubezpieczenie pobytu dziecka w szpitalu

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie na życie może mieć wiele form, opcji i wariantów. Wśród najważniejszych parametrów należy wyróżnić m.in. czas trwania, suma ubezpieczenia, zakres ryzyka, wyłączenia, rodzaj polisy. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem najlepszego w Twoim wypadku ubezpieczenia, które da Twoim bliskim realną ochronę, już dziś skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo albo odwiedź naszą placówkę ubezpieczeniową w Dzierżoniowie. W naszej ofercie znajdziesz dziesiątki propozycji. Po przeanalizowaniu Twoich potrzeb, oczekiwań i możliwości nasz doradca zaproponuje Ci najciekawsze opcje.