Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym.

Lekarze, farmaceuci i inni pracownicy medyczni to specjaliści tworzący bardzo szczególną grupę zawodową. Ich praca wiąże się nie tylko z dużym uznaniem społecznym ale przede wszystkim z ogromną odpowiedzialnością.

Decyzje, które są na co dzień są podejmowane przez lekarzy i innych pracowników medycznych mają ogromne znaczenie dla pacjentów. Bardzo długie dyżury, duże obciążenie pracą, olbrzymi stres i trudne warunki sprawiają, że o błędy i przeoczenia nie trudno.

Jeżeli jesteś lekarzem, farmaceutą czy innym pracownikiem medycznym i chcesz uzyskać realne wsparcie i pomoc – dobre ubezpieczenie OC będzie niezastąpione.

Ubezpieczenia OC Dzierżoniów

Specjalizujemy się w sprzedaż ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej dla pracowników medycznych. Naszymi klientami są lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i inni pracownicy służby zdrowia.

Kupisz u nas ubezpieczenie OC, które da Ci realną ochronę i wsparcie.

Jak działa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników medycznych? Skutki błędów medycznych mogą być ogromne. Firma ubezpieczeniowa w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową wypłaci odszkodowanie osobie, której pracownik medyczny nieumyślnie wyrządzi szkodę.

Przedmiot ubezpieczenia OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, w tym również za szkody powstałe w związku z niesieniem pierwszej pomocy. Umowa ubezpieczenia może być zawarta zgodnie z poniższymi wariantami:
  • Obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w granicach określonych przepisami prawa pracy, a także odpowiedzialność cywilną deliktową związaną z niesieniem pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego lub nagłego wypadku
  • Obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu:
  • w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w granicach określonych przepisami prawa pracy
  • w ramach zatrudnienia na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilno – prawnych
  • w związku z udziałem w komisjach lekarskich
  • w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub świadczenia na własny rachunek usług o charakterze medycznym
  • odpowiedzialność cywilną deliktową związaną z niesieniem pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego lub nagłego wypadku.
W umowie ubezpieczenia ustala się ogólną sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Dowiedz się więcej

Jeżeli jesteś zainteresowanym ubezpieczeniem OC dla pracowników medycznych, szukasz sprawdzonego produktu, który da Ci realną ochronę skontaktuj się z nami. Specjalizujemy się w wyszukiwaniu i oferowaniu najlepszych ubezpieczeń dla grup zawodowych. Na podstawie Twoich potrzeb i oczekiwań wyszukamy i zaproponujemy Ci najciekawsze rozwiązania.

Ubezpieczenia Anna Gulka Dzierżoniów to setki produktów największych firm ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Kupisz u nas produkt dopasowany do Twoich potrzeb. Już dziś zadzwoń albo wyślij zapytanie aby dowiedzieć się więcej. Zapraszamy serdecznie.
Skontaktuj się z nami