Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym lub Krajowym

Firma ubezpieczeniowa zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z przewoźnikami uprawnionymi do wykonywania odpłatnie przesyłek towarowych w międzynarodowym ruchu drogowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie w międzynarodowym transporcie samochodowym, którą ubezpieczony ponosi zgodnie z postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów.

Towar stanowią rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie listu przewozowego.

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o przewóz:
  • Materiałów niebezpiecznych
  • Żywych zwierząt
  • Wartości pieniężnych
  • Dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych
  • Leków
Ubezpieczenie może obejmować następujące towary:
  • RTV, AFD, sprzęt komputerowy
  • wyroby czekoladowe, kawa
  • wyroby tytoniowe
  • alkohol
  • opony i części samochodowe